đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

View Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=abc
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Sau khi hoàn thành, view sẽ được update sau vài giờ để hiển thị trên youtube. ( bắt buộc công khai quốc gia và tuổi ).

  • Từ chối bảo hành các đơn bị tụt view gốc hoặc mua view bên server không bảo hành.

  • Tùy vào mỗi server có tốc độ lên khác nhau. Không được 1 bài mua cùng lúc nhiều server hoặc mua view nơi khác trong khi chạy.

Chú ý: 1 số video bị hủy mọi người check và " bật nhúng video" test dạng embed thay https://www.youtube.com/embed/user nếu không hiện tức là video chưa bật.
Bảo hành: Chúng tôi dựa số view gốc + tổng số lượng view đã mua trên hệ thống. ( vd view gốc lần 1 100 mua 5 lần 1k . thì chỉ bh khi tụt dưới 5100 view)


Lọc theo trạng thái