Số dư GẠCH THẺ:

Lưu ý

1. Hãy chọn đúng mệnh giá : Nếu thẻ 100k, chọn nhầm mệnh giá 50k thì hệ thống ghi nhận thẻ 50k. Nếu thẻ 100k chọn nhầm mệnh giá 200k thì sẽ nhận 100k.

2. Hệ thống chỉ là nơi trung gian, tiền sẽ được nhà mạng duyệt thẻ và trừ phí vì vậy admin sẽ không giải quyết tranh chấp khi xảy ra vấn đề thẻ sai hoặc đúng.

3. Thẻ nạp sẽ được duyệt và cộng tiền thường là sau vài phút


Rút tiền:

Lịch sử


STT Thời gian Số tài khoản Tên ngân hàng Số tiền Note Trạng Thái