đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Checkin fanpage


Video hướng dẫn
Lưu ý:

Tốc độ rất nhanh. Bắt buộc bật vị trí check in page có địa chỉ.

Fanpage profile hoặc 1 số page không hiển thị lượt check in ở phần Giới thiệu (  Bên mình vẫn chạy bình thường nhưng nó sẽ k hiện ở fanpage), Mọi người sử dụng điện thoại, checkin và nhập user page để xem số lượng hiển thị của checkin.

 


Lọc theo trạng thái