đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

View bài viết telegram

https://t.me/sansisansale/366484

Chỉ hỗ trợ kênh, không hỗ trợ nhóm
Video hướng dẫn
<
Lưu ý:
  • Kênh của bạn cần công khai, Số view có thể thiếu 5%-10% không đáng kể. Không bảo hành view.
  • Chỉ hỗ trợ view Kênh channel còn Không hỗ trợ Nhóm ( Group) vì  không có số lượt view.

  • Server 1+2 : Tăng lẻ theo bài. điền link bài
  • Server 3: Tăng nhiều bài, điền link kênh.

Lọc theo trạng thái