đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Tăng bình luận fb


Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • dịch vụ có thể bị trùng bình luận, tỉ lệ tùy mỗi server.

  • Các uid khi lỗi die hoặc chưa bật bình luận công khai sẽ hoàn tự động và trừ 2k phí.

Sự khác nhau

  • Server 3: có thể nhanh, nhưng có lúc rất chậm, chỉ nên mua số lượng bé, done mua tiếp, vì gói k hoàn.

  • Server 1+5: lên rất nhanh, có thể mua cho video, livestream ) ( reply cmt)  điền định dạng uipost_uidcmt và chọn sv5

  • Server 8: bình luận có dấu tích xanh tên VIỆT NAM, không bảo hành nếu bị xóa bình luận hay bị mất tích xanh.


Lọc theo trạng thái