đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Tăng member group fbVideo hướng dẫn
Lưu ý:

Tuyệt đối không mua nhiều server hoặc mua từ nơi khác cùng lúc, member tăng bất kể ở đâu đều sẽ tính là member của chúng tôi. Gói chạy "xong" mới được mua tiếp.

  • Server1+2 : Member page, loại beta .lên sau vài giờ
  • Server3,6 : Tên fb Việt Nam có avatar. sau vài giờ.
  • Server4,5: Tên fb Việt Nam có avatar. lên ngay lập tức và là gói lên nhanh nhất

Lọc theo trạng thái