đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Tăng follow facebook

Đọc kĩ trước khi chọn gói, tốc độ ở mỗi gói mang tính chất tham khảo.

Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Tuyệt đối không mua 1 uid cùng lúc nhiều server


Lưu ý về các server:

  • đang update

Bảo hành: Tụt lúc nào báo bảo hành lúc đó. Hệ thống tính dựa theo số lượng tài nguyên tụt. KBH cho đơn đã mua sv KBH và số Sub gốc >100k vì có thể tụt gốc.


Lọc theo trạng thái