THÀNH VIÊN  
0 vnđ

 • Cấp độ mặc định
 • Giá không được ưu đãi

CỘNG TÁC VIÊN  
0 vnđ

 • Cấp độ mặc định
 • Giá không được ưu đãi

ĐẠI LÝ  
2,000,000 vnđ

 • Nạp đủ và thăng cấp tự động
 • 1 giao dịch 2 triệu hoặc tổng nạp 5 triệu
 • Được tạo website riêng
 • Giá được ưu đã tốt.

NHÀ PHÂN PHÔI  
50,000,000 vnđ

 • Nạp đủ và thăng cấp tự động
 • 1 giao dịch 50 triệu hoặc tổng nạp 250 triệu
 • Được tạo website riêng
 • Giá được ưu đã tốt nhất, hỗ trợ đặc biệt
 • Được bổ sung các tính năng yêu cầu.

Buff Facebook
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
like bình luận Ổn định-Có cho phép dồn đơn. 1 1 1 ** Hoạt động
Like/cảm xúc comment V2 Trung bình 1 1 1 ** Chậm
Like/cảm xúc comment V3 Tốc độ cao-Cho phép dồn đơn. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
buff bình luận v1 lên nhanh nhất - hỗ trợ dồn đơn. 1 1 1 ** Hoạt động
buff bình luận v3 Lên trung bình , tỉ lệ trùng bình luận cao. 1 1 1 ** Hoạt động
buff bình luận v5 Tốc độ trung bình - hỗ trợ dồn đơn 1 1 1 ** Hoạt động
Buff Comment V8 Nick tích xanh Tên Việt Nam. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
chia sẻ bài viết v1 Chất lượng. Siêu tốc 1 1 1 ** Hoạt động
chia sẻ bài viết v3 Share việt giá rẻ 1 1 1 ** Hoạt động
chia sẻ bài viết v5 Share ảo [ Lên Siêu Tốc - Chạy video, livestream ] 1 1 1 ** Hoạt động
chia sẻ bài viết v6 Siêu tốc - có hỗ trợ dồn đơn 1 1 1 ** Hoạt động
Share bài viết v7 Kèm nội dung khi share ( hiện chậm quá ) 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Share Ảo V8 Share ảo- Siêu Tốc [chỉ lên post, không chạy video] 1 1 1 ** Hoạt động
----------
chia sẻ lên group v1 Rẻ. 1 1 1 ** Hoạt động
chia sẻ lên group v2 Lên ổn 1 1 1 ** Hoạt động
Share Live Group V3 Ổn định và lên rất nhanh. Hỗ trợ post ,hỗ trợ share có nội dung 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
----------
tăng Member group v1 Member beta, tên Việt Nam [10k-20k/ 24 giờ.] 1 1 1 ** Hoạt động
tăng Member group v1 Member beta [10k-50k/24 giờ]. 1 1 1 ** Hoạt động
Tăng Member group v3 Fb Via tên Việt Nam. 2k-10k/24 giờ. lên sau 5-10 giờ 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
tăng Member group v4 Fb Via tên Việt Nam [5k-10k/ 24 giờ.] 1 1 1 ** Hoạt động
Buff Group V5 Fb Via tên Việt Nam [ 50k / 24 giờ.] 1 1 1 ** Hoạt động
Buff Group V6 Fb Via tên Việt Nam [ 500-1k / 24 giờ]. 1 1 1 ** Bảo trì
Buff Group V13 Fb Via tên Việt Nam [ 5k-10k/ 24 giờ.] 1 1 1 ** Hoạt động
----------
đánh giá 5 sao v1 Via việt. trùng đánh giá. 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
đánh giá 5 sao v2 Via việt. Chất lương tốt-chậm 1 1 1 ** Hoạt động
đánh giá 5 sao v3 Via việt. Có thể trùng đánh giá. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Checkin Page V2 Lên nhanh - Bảo hành 30 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Like bài viết v1 Tăng chậm 1 1 1 ** Chậm
care bài viết v1 1 1 1 ** Hoạt động
love bài viết v1 1 1 1 ** Hoạt động
wow bài viết v1 1 1 1 ** Hoạt động
haha bài viết v1 1 1 1 ** Hoạt động
sad bài viết v1 1 1 1 ** Hoạt động
phẫn nộ bài viết v1 1 1 1 ** Hoạt động
Like bài viết v2 Tăng chậm 1 1 1 ** Chậm
----------
Quâm tâm event 1 1 1 ** Hoạt động
Tham gia event 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Profile Facebook
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Follow Sub tên việt, tốc độ 5k / 1 ngày, bảo hành 7 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
Follow V2 Sub tên việt, tốc độ 200k/ 1 ngày, bảo hành 7 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
Follow V5 Sub tên việt, tốc độ .../ 1 ngày, bảo hành 7 ngày. ĐANG GIẮT ĐƠN 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Follow V7 Sub tên việt, tốc độ 10k/ 1 ngày, bảo hành 7 ngày. ( Avatar đẹp nhất) 1 1 1 ** Hoạt động
Follow V9 Sub Via Việt nam, tốc độ 1k-5k/ 1 ngày, bảo hành 7 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
Follow V11 Sub Via Việt nam, tốc độ 10k-50k / 1 ngày, bảo hành 7 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
Follow V13 Sub Via Việt nam, tốc độ 10k/ 1 ngày, bảo hành 7 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
Like Page Facebook
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Like Page V2 Like tên việt, tốc độ 200k/ 1 ngày, bảo hành 7 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
Like Page V4 Like tên việt, tốc độ 10k / 24 giờ. Bảo hành 7 ngày (Gói sale giá rẻ) 1 1 1 ** Hoạt động
Like Page V6 Like tên việt, tốc độ 200k/ 1 ngày, bảo hành 7 ngày.( khuyên dùng) 1 1 1 ** Hoạt động
Like Page V7 Like tên việt, tốc độ 100k/ 1 ngày, bảo hành 7 ngày. ( Ưu tiên ) 1 1 1 ** Hoạt động
Like Page V11 Like Via Việt Nam, tốc độ 5k-20k/ 1 ngày, Không bảo hành 1 1 1 ** Hoạt động
Like Page V13 Like Via Việt Nam, tốc độ 10k-20k/ 1 ngày, Không bảo hành 1 1 1 ** Hoạt động
VIP Facebook
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Vip Like v3 Ổn định, tốc độ tốt. 1 1 1 ** Hoạt động
Vip Like V4 Lên chậm 1 1 1 ** Hoạt động
Vip Like v5 Không giới hạn bài đăng 1 1 1 ** Hoạt động
Vip Like V6 Gói Sale. Có thể lỗi hơn server khác 1 1 1 ** Hoạt động
Vip Like V7 Ổn định, tốc độ trung bình 1 1 1 ** Hoạt động
Vip Like V8 Ổn định, tốc độ nhanh. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Vip mắt livestream V1 Không ổn định vào tối. 1 1 1 ** Hoạt động
Vip Live V2 (Theo bài) 1 1 1 ** Bảo trì
Vip Live V3 (Theo tháng) Lên sau 5p-20p. 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
----------
Vip bình luận v1 Không giới hạn bài đăng 1 1 1 ** Hoạt động
Vip bình luận v2 1 ngày 7 bài 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Vip bình luận v3 1 ngày 7 bài - Khuyên dùng 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Vip View Video 1 1 1 ** Bảo trì
----------
Vip chia sẻ 1 1 1 ** Bảo trì
----------
Vip Like Group Tốc độ chậm. 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Facebook Speed
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
like speed v1 Like việt. Rất nhanh 1 1 1 ** Hoạt động
like speed v3 Like việt. tốc độ trung bình 1 1 1 ** Hoạt động
Like Speed V4 Like việt, Tốc độ thất thường. 1 1 1 ** Hoạt động
Like Speed V5 Like việt, tốc độ ổn 1 1 1 ** Hoạt động
Like Speed V6 Like việt. Siêu tốc 1 1 1 ** Hoạt động
Like Speed V7 Like việt, tốc độ nhanh 1 1 1 ** Hoạt động
Like Speed V10 Like việt, tốc độ tốt 1 1 1 ** Hoạt động
Facebook Reel
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
FB Like Reel V1 Like việt . tốc độ trung bình 1 1 1 ** Hoạt động
FB Like Reel V2 Like việt, Tốc độ tốt 1 1 1 ** Hoạt động
FB Like Reel V3 Ổn định. tốc độ tốt 1 1 1 ** Hoạt động
----------
FB Comment Reel V2 Việt nam 1 1 1 ** Chậm
FB Comment Reel V3 Việt nam. Siêu tốc 1 1 1 ** Hoạt động
----------
FB View Reel V1 Ưu tiên đơn to 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
FB View Reel V2 Trung bình. 1 1 1 ** Hoạt động
FB View Reel V3 Siêu rẻ 1 1 1 ** Hoạt động
FB View Reel V4 ổn định khi chọn tốc độ "nhanh" 1 1 1 ** Hoạt động
----------
FB View 100k Reel Lên nhanh 1 1 1 ** Hoạt động
FB View 100k Reel V2 Lên trung bình 1 1 1 ** Hoạt động
----------
FB Share Reel V2 Share việt 1 1 1 ** Hoạt động
Buff Mắt live stream-View
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Buff Mắt Server 3-vip Giao động hụt 10-20% ( không xử lí khi hụt mắt) 1 1 1 ** Hoạt động
Buff Mắt Server 4 Mắt lên khá ổn. 1 1 1 ** Hoạt động
Buff Mắt-Livestream Server 6 VIP. Tỉ lệ giao động 10-20% số mắt 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View Video V1 Lên tốt. Ưu tiên đơn to. hạn chế mua cho video livestream 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
View Video V2 Siêu rẻ. 1 1 1 ** Hoạt động
View Video V3 Khá ổn 1 1 1 ** Hoạt động
View Video V7 ổn định 1 1 1 ** Hoạt động
View Video V8 giá cao-done nhanh 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Buff View Story Số lượng nhỏ. 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Buff View Story V2 Tốc độ trung bình 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Buff View Story V3 có thể lên trễ 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View video 600k phút - Thường 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View 60k phút Offline 1 1 1 ** Hoạt động
View 60k phút Offline V2 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View 60k phút Live 1 1 1 ** Hoạt động
View 60k phút Live V2 1 1 1 ** Hoạt động
Bot Tương Tác
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
chọc bạn bè 1 1 1 ** Hoạt động
lọc bạn bè Bảo trì 1 1 1 ** Hoạt động
proxy bot 1 1 1 ** Hoạt động
Bot Cảm Xúc + Comment 1 1 1 ** Hoạt động
Bot Love Story 1 1 1 ** Hoạt động
Instagram
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Like Instagram v1 500-1k /24 giờ. ( đang tụt 10-20%) 1 1 1 ** Hoạt động
Like Instagram V2 1k-3k / 24 giờ. 1 1 1 ** Hoạt động
Like Instagram V3 [5k-10k/ 24 giờ], BH 15 day. 1 1 1 ** Hoạt động
Like Instagram V4 tốc độ trung bình 1 1 1 ** Hoạt động
Like Instagram V5 [10k-50k / 24 giờ] 1 4 4 ** Hoạt động
Like Instagram V6 Siêu nhanh-bh 30 day 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Comment Instagram siêu tốc. 1 1 1 ** Hoạt động
Comment Instagram V2 Trung bình 1 1 1 ** Hoạt động
Comment Instagram V3 Nick ngoại.( đang lỗi chậm) 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
----------
Follow Instagram V1 Sub việt. [ 500-1k/24 giờ]. Bảo hành 7 ngày ( có tụt hơn sv khác) 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Instagram V2 Sub việt. [5k-10k/24 giờ]. Bảo hành 7 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Instagram V3 [5k-20k/24 giờ]. Không bảo hành 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Instagram V4 Sub việt. [ 3k-5k/24 giờ]. Không bảo hành 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Instagram V5 [10k-20k/ 24 giờ]. Bảo hành 2 tháng 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Instagram V6 [20k-50k / 24 giờ] Bảo hành 6 tháng. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View Instagram V1 View Video+REEL+IGTV. 9đ 1 4 4 ** Hoạt động
View Instagram V3 View Video+REEL+IGTV. 8đ 1 1 1 ** Hoạt động
View Instagram V5 Chỉ hỗ trợ stories 24 giờ. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Mắt livestream Instagram 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Vip Like Instagram Like việt 1 1 1 ** Hoạt động
Vip Like Instagram V2 (tây) Like ngoại 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Vip Comment Instagram 1 1 1 ** Hoạt động
Threads
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Like Threads V2 Like tây. ổn định 1 1 1 ** Hoạt động
Like Threads V3 Like việt. Giá rẻ 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Follow Threads Sub ngoại, Không bảo hành 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Threads V2 Sub ngoại, Không bảo hành. 1 1 1 ** Bảo trì
Follow Threads V3 Sub tên Việt, Không bảo hành. 1 1 1 ** Hoạt động
TikTok
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Tim TikTok v3 Like ngoại. 500-1k / 24 giờ 1 1 1 ** Hoạt động
Tim TikTok V3 Like việt, 1k-3k/24h] 1 1 1 ** Hoạt động
Tim TikTok V5 Like việt, [5k-10k/24 giờ], >2k like chậm dần 1 1 1 ** Hoạt động
Like TikTok V7 Like ngoại, 2k/ 24 giờ. Lên sau vài giờ. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Like Comment TikTok Đang thử nghiệm 1 1 1 ** Bảo trì
----------
Follow TikTok V1 Sub việt, [ 100-500/ 24 giờ]. KBH 1 1 1 ** Chậm
Follow TikTok V3 Sub ngoại 100-500/ 24 giờ. không bảo hành. 1 1 1 ** Chậm
Follow TikTok V4 Sub việt, [ 5k/ 24 giờ ]. Lên sau vài phút 1 1 1 ** Hoạt động
Follow TikTok V5 Sub việt, [500-1k/ 24 giờ ] 1 1 1 ** Hoạt động
Follow TikTok V6 Sub việt, [500-1000/24 giờ ] 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View TikTok V2 Tốc độ ổn. Có thể tụt 1 1 1 ** Hoạt động
View TikTok V3 ổn định 1 1 1 ** Hoạt động
View TikTok V4 ổn định 0.05 1.5 1.5 ** Hoạt động
View TikTok V5 lên mượt, tốt nhất. BH 30 ngày. 0.06 1.9 1.9 ** Hoạt động
View TikTok V6 Mua tối thiểu 1 triệu view. Có thể tụt 4 4 4 ** Hoạt động
View TikTok V7 Mua tối thiểu 10k. Có thể tụt 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Comment TikTok V4 Nick việt. tốc độ chậm. 1 1 1 ** Hoạt động
Comment TikTok V6 Nick Ngoại, Lên khá chậm 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Share Tiktok Server 1 Ổn định, Tăng tự nhiên . Bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
Share Tiktok Server 2 Ổn định . BH 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
Share Tiktok V3 Siêu rẻ. Tối thiểu 10K share. KBH 1 1 1 ** Hoạt động
Share Tiktok Server 4 Giá tốt, KBH 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Yêu thích Tiktok V1 Tốc độ ổn. 1 1 1 ** Hoạt động
Yêu thích Tiktok V2 Tốc độ Siêu tốc 1 1 1 ** Hoạt động
Yêu thích Tiktok V3 Ổn định. Lên nhanh 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Tim Livestream Tiktok V3 Siêu tốc 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Share Livestream Tiktok Chưa được ổn định 1 1 1 ** Bảo trì
Share Livestream Tiktok V2 Share việt. 1 1 1 ** Hoạt động
Share Livestream Tiktok V3 Siêu tốc. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Comment Livestream Tiktok V1 icon biểu tượng ngẫu nhiên 1 1 1 ** Bảo trì
Comment Livestream Tiktok V2 1 1 1 ** Hoạt động
----------
LiveStream Tiktok Khá ổn. Có tỉ lệ lỗi. 1 1 1 ** Hoạt động
Mắt LiveStream Tiktok V2 ổn định nhất. ( ưu tiên lên đơn ổn định hơn) 1 1 1 ** Hoạt động
Mắt LiveStream Tiktok V3 Ổn định, hạn chế live vào ban đêm. 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
LiveStream Tiktok V4-theo ngày Sử dụng link cá nhân 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Điểm chiến đấu (PK) TiktokV2 chỉ chạy 30-50% số lượng mua. 1 1 1 ** Hoạt động
Điểm chiến đấu (PK) TiktokV3 Dịch vụ chỉ lên 30-50% 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Vip Love TikTok 1 1 1 ** Bảo trì
Vip Love TikTok V2 Like việt 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Vip Love TikTok 1 1 1 ** Hoạt động
Shopee
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Follow Shopee Siêu tốc, 1 ngày done 50k sub. 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Shopee V2 500-1k /24 giờ. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Love Shopee Siêu tốc, bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Like Review Shopee 1 1 1 ** Hoạt động
Telegram
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Member telegram v1 50k /24 giờ.lên sau vài giờ. Bảo hành 7 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
Member telegram v2 1k-5k /24 giờ. 1 1 1 ** Hoạt động
Member telegram V3 5k-10k /24 giờ 1 1 1 ** Hoạt động
Member telegram V4 20k-30k / 24 giờ 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View Post Telegram tốc độ lên chậm. 1 bài 1 1 1 ** Bảo trì
View Post Telegram V2 Siêu tốc. 1 bài. Có thể giắt đơn 1 1 1 ** Hoạt động
View Post Telegram V3 Siêu tốc, nhiều bài tùy chọn. 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Cảm xúc tích cực Post Telegram V1 Dễ quá tải và hoàn giữa chừng 1 1 1 ** Hoạt động
Cảm xúc tiêu cực Post Telegram V2 Dễ quá tải và hoàn giữa chừng 1 1 1 ** Hoạt động
Cảm xúc tùy chỉnh Post Telegram V3 Dễ quá tải và hoàn giữa chừng 1 1 1 ** Hoạt động
Lazada
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Sub Lazada 500-1k sub / 24 giờ. BH 15 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
Youtube
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Like Youtube V2 Lên nhanh. Bảo hành 15 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
Like Youtube V3 Lên nhanh. Bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Like Youtube Short V1 Lên nhanh. Bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
Like Youtube Short V2 Lên tốt. Bảo hành 15 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View Youtube V2 1k-3k / 24 giờ. Thường dư view và tụt view dư 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V3 10k-20k / 24 giờ 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V4 Mua tối thiểu 10K. Tốc độ cao [ Native ADS ] 2m/1 day. 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V6 Mua tối thiểu 20K. Tốc độ cao [ Native ADS ] 500k /1 day 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V7 400-1k view /24 giờ. thời lượng xem 30s-2 phút. 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V9 1k-2k view /24 giờ. View Việt Nam, thời lượng xem 30s-2 phút. 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V10 Gói Triệu View [ Native ADS ] 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V11 Mua tối thiểu 50k. Tốc độ cao [ Native ADS ] 5m/1 day 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube V12 Nguồn quảng cáo Youtube. Lên sau vài giờ. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View Youtube Short 10k-50k/ 1 ngày. Bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube Short V2 5k-10k / 1 ngày. Bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
View Youtube Short V3 1k-5k/ 1 ngày, Không bảo hành, Tụt hết sau vài ngày 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View Youtube 4000H Server 3 video tối thiểu 60p ( tốc độ 200-500 giờ /1 ngày) 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
----------
Comment Youtube V3 Hàng Việt Nam. ( có trùng bình luận) 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
Comment Youtube V4 Hàng Việt Nam (Tốc độ nhanh, chất lượng tốt) 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Tick Nghệ Sĩ Youtube 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
----------
Subscribe Youtube v1 Bảo hành 30 ngày, [ 30k /24 giờ] 1 1 1 ** Hoạt động
Subscribe Youtube V2 Bảo hành 30 ngày, [500-1k/ 1 ngày] 1 1 1 ** Hoạt động
Subscribe Youtube V3 Bảo hành 30 ngày, [1k-3k/ 1 ngày] 1 1 1 ** Hoạt động
Subscribe Youtube V4 Bảo hành 30 ngày, [10k-30k / 1 ngày]. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Like Comment Youtube` Lên siêu tốc. Bảo hành 7 ngày. gói có tụt . 1 1 1 ** Hoạt động
Like Comment Youtube V2 Siêu tốc, bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Livestream Youtube Thời gian lên mắt sau 15p. 1 1 1 ** Bảo trì
Livestream Youtube V2 Ổn định 1 1 1 ** Hoạt động
Twitter
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Like Twitter V1 Like ngoại, có tỉ lệ giắt đơn và tụt 1 1 1 ** Hoạt động
Like Twitter V2 Like việt. đang chậm - [ 50-100/24 giờ ] 1 1 1 ** Hoạt động
Like Twitter V3 Like ngoại, tốc độ nhanh 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Follow Twitter V2 Sub việt, [ 100-300/ 24 giờ ].Tỉ lệ tụt thấp 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Twitter V3 Sub nước ngoài. [10k/24h ]- BH 7 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
Follow Twitter V4 Sub nước ngoài [500 / 24 giờ - KBH] 1 1 1 ** Hoạt động
----------
View Twitter V1 lên nhanh, view & impressions. Bảo hành 30 ngày. 1 1 1 ** Hoạt động
View Twitter V2 Siêu tốc, view & impressions. Bảo hành 30 ngày 1 1 1 ** Hoạt động
View Twitter V3 View & impressions .Mua tối thiểu 100k. 1 1 1 ** Hoạt động
View Twitter V4 RẺ NHẤT. Tối thiểu 1 triệu view. 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
----------
Retweet Twitter V1 Nước ngoài, mỗi link được mua 1 lần 1 1 1 ** Hoạt động
Retweet Twitter V2 Nước ngoài. Có tụt 1 1 1 ** Hoạt động
Retweet Twitter V3 Giá rẻ lên ổn 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Livestream Twitter 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Comment Twitter Việt nam. 1 1 1 ** Hoạt động
Comment Twitter V2 Nick tây 1 1 1 ** Ngừng nhận đơn
----------
Vip Like Twitter V2 Like việt. Tốc độ ổn. 1 1 1 ** Hoạt động
----------
Vip View Twitter 1 1 1 ** Hoạt động
Google
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái
Google Map Ảo 1 1 1 ** Hoạt động
Google Map Thật Cần có bảng hiệu treo và tên maps trùng tên bảng hiệu 1 1 1 ** Hoạt động
RIP Google Map 1 1 1 ** Hoạt động
Review Google Map Review tích cực. nó rất chậm và không ổn định 1 1 1 ** Bảo trì
Review Google Map V3 Review tích cực, tốc độ chạy tốt 1 1 1 ** Hoạt động
Dịch vụ khác
Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng tác viên Đại lý Nhà phân phối Trạng thái