đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Like review shopee

Vui lòng nhập link thuộc một trong những loại link bên dưới. Nếu không mua được thì hãy liên hệ Admin.
  1. https://shopee.vn/product/88201679/5600084939
  2. https://shopee.vn/Apple-iPhone-11-64GB-i.88201679.5600084939
  3. https://shp.ee/gk465xy

Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Tăng lượt Like cho đánh giá, dễ đề xuất bài đánh giá được nổi bật lên trang đầu.
  • Giúp người mua định hướng theo chiều mình mong muốn

Cách mua:

  1. Bước 1: điền link của bài viết
  2. Bước 2: điền tên (user) người đánh giá
    -> hệ thống sẽ vào bài viết và tìm tới tên đánh giá và thả lượt like

Lọc theo trạng thái