đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Comment youtube

https://www.youtube.com/watch?v=abc


Nếu số lượng bình luận nhập vào nhỏ hơn số lượng gói thì hệ thống tự động lặp lại các bình luận đã nhập và tăng đủ theo số lượng gói.
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Hãy chọn chia sẻ-sao chép link liên kết và sử dụng.

  • Bắt buộc Công khai bình luận, Và tắt duyệt bình luận

  • Min 10, max 20K cmt

  • Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn


Lọc theo trạng thái