đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Member & sub Telegram

vui lòng nhập link có dạng: https://t.me/abc
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Vui lòng không mua nhiều server cùng lúc hoặc mua từ nơi khác trong quá trình chạy.

  • Nếu Group hoặc Channel riêng tư ( thường là có dấu + trong link ) vui lòng chuyển sang công khai để mua.

  • Tắt duyệt thành viên nhóm, vi phạm gói bị hủy hoàn tiền.

  • Hỗ trợ tăng cho cả group ( nhảy thành viên) Kênh ( nhảy sub) và các server là thành viên nước ngoài.

  • Link hợp lệ: https://t.me/abc hoặc https://t.me/joinchat/abc.


Lọc theo trạng thái