đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Đánh giá 5* fanpage




Nội dung của một review tối thiểu phải 25 ký tự
Các ngôn từ bị cấm: dm|đm|đ m|d m|địt mẹ|dit me|lol|lừađảo|conchó|trảtiền|mấtdạy|lừa đảo| con chó|trả tiền|mất dạy|lua dao|con cho|tra tien|mat day


Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Mỗi dòng mọi người để tầm 10 chữ có thể giống nhau đỡ viết nhiều.

  • Server rẻ v1-3 có tỉ lệ bị đánh giá " không đề xuất" có rủi do user bấm nhầm.

  • Server 2 là người thật đánh giá tay nên sẽ chất lượng hơn nhưng chậm hơn.

  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


Lọc theo trạng thái