đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Tăng like comment fb
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Lấy link " like cho bình luận" chỉ có thể sử dụng máy tính

  • Like việt nam như thật. Có tỉ lệ tụt theo thòi gian.

  • Server 1+3 có dồn đơn, vd mua 10k like, bạn có thể mua 10 lần 1k like để dồn số lượng tăng tốc x10. 1 đơn mua được 50 lần.

  • Server 2 tốc độ thường chậm hãy mua số lượng vừa phải done mua tiếp. Gói không hủy hoàn tiền.

  • Các uid khi lỗi không công khai hoặc chưa bật nút like sẽ hoàn tự động và trừ 2k phí.

Lọc theo trạng thái