đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Cảm xúc post telegram

https://t.me/sansisansale/366484

Chỉ hỗ trợ kênh, không hỗ trợ nhóm

Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Tốc độ lên cảm xúc rất nhanh.
  • chỉ hỗ trợ kênh telegram .( Group k tăng được)
  • Khi mua 1k cảm xúc đồng nghĩa bạn sẽ nhận được 1000 view bài viết đó.

Lọc theo trạng thái