đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Like Comment youtube

Vui lòng lấy link theo đúng định dạng: https://www.youtube.com/watch?v=xxx&lc=YYYYNếu số lượng bình luận nhập vào nhỏ hơn số lượng gói thì hệ thống tự động lặp lại các bình luận đã nhập và tăng đủ theo số lượng gói.
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Like random có tỉ lệ tụt k đáng kể.

  • Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn


Lọc theo trạng thái