đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Follow instargram

Sub việtSub tây


Video hướng dẫn
Lưu ý:

Cách bảo hành instagram khi mua nhiều đơn: Tại đây.

  • 1 Uid mua không quá 50 lần trên toàn bộ server, đơn cũ done mới mua đơn mới.

  • chế độ công khai, không đổi user_name trong quá trình chạy có thể không được hoàn tiền.

  • Các server không bảo hành thì sẽ kbh kể cả lên thiếu sub khi chạy.


phân loại sub ins

Server 1+2+4 : sub việt tốc độ ổn định. có thể tụt 5%-15% trong khi mua tùy thời điểm.

Server 3: Sub tây , có avt bìa, Có tỉ lệ tụt cao và KBH nhưng hỗ trợ nút hỗ trợ lên bù khi tụt.

Server 5,6: Sub tây, có avt bìa, tốc độ nhanh, Có bh 3-6 tháng khi tụt 10% ( Có nút BH). Max 500.000

Server 7: Sub tây, thể thiếu khi chạy, và tỉ lệ tụt cao, Bảo hành 1 tháng khi tụt quá 10% ( Có nút BH). Max 300.000

Lưu ý: Đối với sub gốc cao hoặc mua từ hệ thống khác, admin sẽ từ chối bảo hành vì gốc có thể tụt.


Lọc theo trạng thái