đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Tăng like + follow fanpage
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Tuyệt đối không cài cùng lúc nhiều nơi hoặc nhiều server, thiếu sub do mua trùng không xử lí.

  • Cài đặt page công khai: Tại đây

  • Like page thường ( có cả nút like và sub, mua server nào cũng được)

  • Like page profile là page mới có uid dạng "1000..."

Có nút like: mua tại ( Like page speed v2, like page vip (trừ page vip v3)

Có nút sub:  mua tại ( Sub cá nhân Vip, like page speed v2)

Bảo hành: Tụt lúc nào báo bảo hành lúc đó. Bảo hành xong mới được mua đơn mới. Hệ thống tính dựa theo số lượng tài nguyên tụt. KBH cho đơn đã mua sv KBH và số Sub gốc >100k vì có thể tụt gốc.

 


Lọc theo trạng thái