đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Vip like group fb theo tháng

Chỉ hỗ trợ cho group công khai (nếu cố tình mua cho các id nhóm không công khai chúng tôi không hỗ trợ xử lí)!
Like Via việt

Chỉ các bài viết của tài khoản có trong danh sách ID Facebook trên đây mới tiến hành tăng like, mỗi ID Facebook cách nhau một dấu phẩy.
Nếu không có ID Facebook, hệ thống sẽ tăng like tất cả các bài viết mới nhất của nhóm
Video hướng dẫn
Lưu ý:

Xóa gói trừ phí 7 ngày. Hãy liên kết telegram để nhận thông báo gần hết hạn và hết hạn đơn hàng.

Chỉ hỗ trợ cho group công khai (nếu cố tình mua cho các id nhóm không công khai chúng tôi không hỗ trợ xử lí)!

Gói like hoạt động từ 7h-23h mỗi ngày.


Lọc theo trạng thái